Dvacátý šestý školní rok 2018-19 celoročních kurzů angličtiny pro veřejnost v Hodoníně začal v druhé polovině září 2018 úvodními schůzkami (9 úrovní). Do některých kurzů je ještě možné se připojit dodatečně. Rozvrh kurzů najdete zde. A zde jsou k dispozici podrobné informace o kurzech a online přihláška. Výuka probíhá v Hodoníně na adrese Partyzánská 12, nedaleko restaurace U Piráta. Obchodní podmínky naleznete zde. Budete-li mít nějaké dotazy, obzvláště ohledně Vaší úrovně angličtiny, volejte tel. č. 605 142 854.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Veškerá výuka v kurzech je postavena na komunikativních metodách, tzn. že opravdu hodně mluvíme, abyste mohli naučené jazykové prostředky okamžitě použít. Většina témat vychází přímo ze života, ale samozřejmě nezapomínáme na poslech, budování slovní zásoby, gramatiku a výslovnost.

Celoroční kurz
Celoroční kurz

Každý rok jazyková škola Tuček English pořádá v Hodoníně dvě English Party, jednu před Vánoci a druhou ke konci školního roku. Jako obvykle nechybí zábava u dobrého jídla a vína za účasti muzikantů skupiny The Ray (dříve TEAB – Tuček English Annual Band) a se společným zpěvem amerických, irských, britských i českých písní. Party se samozřejmě účastní angličtí rodilí mluvčí. Jsou k dispozici fotografie z English Parties. (Foto English Parties).