Dvacátý osmý školní rok 2020-21 celoročních kurzů angličtiny pro
veřejnost v Hodoníně začal v druhé polovině září 2020.

Zde jsou k dispozici podrobné informace o kurzech a online přihláška. Do některých kurzů je ještě možné se přihlásit se zpožděním. Později přihlášeným bude počítána jen alikvotní část kurzovného. Zde je k dispozici rozvrh pro školní rok 2020-21. Výuka probíhá v Hodoníně na adrese Partyzánská 12, nedaleko restaurace U Piráta. Obchodní podmínky naleznete zde. Budete-li mít nějaké dotazy, obzvláště ohledně Vaší úrovně angličtiny, kontaktujte nás.

Letní Intenzivní pobytové kurzy angličtiny
Dovolená z angličtinou

Veškerá výuka v kurzech je postavena na komunikativních metodách, tzn. že opravdu hodně mluvíme, abyste mohli naučené jazykové prostředky okamžitě použít.

Většina témat vychází přímo ze života, ale samozřejmě nezapomínáme na poslech, budování slovní zásoby, gramatiku a výslovnost.

Každý rok jazyková škola Tuček English pořádá v Hodoníně dvě English Party, jednu před Vánoci a druhou ke konci školního roku. Jako obvykle nechybí zábava u dobrého jídla a vína za účasti muzikantů skupiny The Ray (dříve TEAB – Tuček English Annual Band) a se společným zpěvem amerických, irských, britských i českých písní. Party se samozřejmě účastní angličtí rodilí mluvčí. Jsou k dispozici fotografie z English Parties. (Foto English Parties).

30.11. English Christmas Party v Hodoníně

Dovolená z angličtinou v České republice