Dvacátý devátý školní rok 2021-22 celoročních kurzů angličtiny pro
veřejnost v Hodoníně začne v druhé polovině září 2021 úvodními
schůzkami (8 úrovní). Zde jsou k dispozici podrobné informace o
kurzech a online přihláška, PDF přihláška. Uzávěrka přihlášek je sice 9. září, ale
v případě naplnění skupiny dříve, bude bráno v úvahu datum
přihlášení. Výuka probíhá v Hodoníně na adrese Partyzánská 12,
nedaleko restaurace U Piráta. Obchodní podmínky naleznete zde.
Úvodní schůzky se budou konat ve dvou dnech, a to ve středu
15.září a ve čtvrtek 16.září ve večerních hodinách. Na těchto
schůzkách dohodneme veškeré podrobnosti ohledně kurzu Vámi
vybrané skupiny, včetně dne a hodiny, kdy bude kurz pravidelně
probíhat na základě informací uvedených ve Vaší přihlášce.

Každý přihlášený bude pozván e-mailem na úvodní schůzku své skupiny necelý týden před ní.

Budete-li mít nějaké dotazy, obzvláště ohledně Vaší úrovně angličtiny, kontaktujte nás.

Letní Intenzivní pobytové kurzy angličtiny
Dovolená z angličtinou

Veškerá výuka v kurzech je postavena na komunikativních metodách, tzn. že opravdu hodně mluvíme, abyste mohli naučené jazykové prostředky okamžitě použít.

Většina témat vychází přímo ze života, ale samozřejmě nezapomínáme na poslech, budování slovní zásoby, gramatiku a výslovnost.

Každý rok jazyková škola Tuček English pořádá v Hodoníně dvě English Party, jednu před Vánoci a druhou ke konci školního roku. Jako obvykle nechybí zábava u dobrého jídla a vína za účasti muzikantů skupiny The Ray (dříve TEAB – Tuček English Annual Band) a se společným zpěvem amerických, irských, britských i českých písní. Party se samozřejmě účastní angličtí rodilí mluvčí. Jsou k dispozici fotografie z English Parties. (Foto English Parties).

Dovolená z angličtinou v České republice