Online přihláška do celoročního docházkového kurzu ANGLIČTINY
v Hodoníně pro veřejnost na školní rok 2020/2021

A.

Výuka bude probíhat v 9 kategoriích - ročnících:

1. začátečníci

ozn. 1-Za, Eur – A0-A1 (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání -od začátku)

2. pokročilí začátečníci

ozn. 2-PZ, Eur – A1-A2 (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání – Unit 7)

3. mírně pokročilí

ozn. 3-MP, Eur – A2 (uč. New Headway- Pre-Intermediate-4th Edit. –od začát.)

4. mírně-středně pokročilí

ozn. 4-MSP, Eur – A2-B1 (uč. New Headway-Pre-Intermediate – 4th Edition– Un.7)

5. středně pokročilí B

ozn. 5-SPB, Eur – B1 (uč. New Headway-Intermediate -4th Edition– Unit 4)

6. středně pokročilí A

ozn. 6-SPA, Eur – B1 (uč. New Headway-Intermediate -4th Edition- Unit 5)

7. pokročilí B

ozn. 7-PoB, Eur – B2 (uč. New Headway-Upper- Intermediate -4th Ed.–Un 4)

8. pokročilí A

ozn. 8-PoA, Eur – B2 (učeb. New English File-Upper-Interm-2nd Edit.-Unit 5A)

9. velmi pokročilí

ozn. 9-VPA, Eur – B2-C1 (konverzační – New Head- Upper-Intermed.-4th Ed.Un.5)

B.

Frekvence kurzů : 1x týdně 120 minut

C.

Cena za školní rok: 4 900 Kč

D.

Kurzy budou probíhat v době, dohodnuté na úvodní schůzce jednotlivých skupin, a to od pondělí do pátku, mezi 15:30 až 21:45hod.
Termín úvodní schůzky bude přihlášeným oznámen E-mailem. (Úvodní schůzky proběhnou v polovině září).


Udělujete tímto souhlas společnosti Tuček English, se sídlem Polní 938, 696 02 Ratíškovice., IČ: 49423321 , (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.