Online přihláška do celoročního docházkového kurzu ANGLIČTINY
v Hodoníně pro veřejnost na školní rok 2021/2022

A.

Výuka bude probíhat v 8 kategoriích - ročnících:

1. začátečníci

A0-A1 - Za (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání -od začátku)

2. pokročilí začátečníci

A1-A2 - PZ (učebnice New Headway-Elementary - 4.vydání – Unit 6)

3. mírně pokročilí

A2 - MP (uč. New Headway- Pre-Intermediate-4th Edit. –od začát.)

4. mírně-středně pokročilí

A2-B1 - MSP (uč. New Headway-Pre-Intermediate – 4th Edition– Un.6)

5. středně pokročilí

B1-B2 - SP (uč. New Headway-Intermediate -4th Edition– Unit 8)

6. pokročilí B

B2 - PoB (uč. New Headway-Upper-Intermediate -4th Ed.- Unit 6)

7. pokročilí A

B2 - PoA (uč. New English File-Upper- Interm -2nd Edit.–Unit 5C)

8. velmi pokročilí

B2-C1 - VP (konverzační - New Head-Upper-Interm-4th Ed.-Un.5)

B.

Frekvence kurzů : 1x týdně 120 minut

C.

Cena za školní rok: 5 200 Kč

D.

Kurzy budou probíhat v době, dohodnuté na úvodní schůzce jednotlivých skupin, a to od pondělí do pátku, mezi 15:30 až 21:45hod.
Termín úvodní schůzky bude přihlášeným oznámen E-mailem. (Úvodní schůzky proběhnou v polovině září).


Udělujete tímto souhlas společnosti Tuček English, se sídlem Polní 938, 696 02 Ratíškovice., IČ: 49423321 , (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.