Online přihláška na intenzívní pobytový kurz angličtiny Čertovy kameny 2024

PřevodemV hotovosti (v Hodoníně)

SMLXLXXLXXXL

Udělujete tímto souhlas společnosti Tuček English, se sídlem Polní 938, 696 02 Ratíškovice., IČ: 49423321 , (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje.

U osob mladších 18 let je nutno vyplněné a rodiči podepsané „Prohlášení rodičů“ poslat poštou na adresu: Mgr. Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice.

Uzávěrka přihlášek a plateb je 8.7.2024. Kurzovné se účastníkům v případě nevyužití účasti na kurzu či jeho přerušení účastníkem nevrací, pokud se účastník a pořadatel písemně nedohodnou jinak. Stornovací podmínky: při stornování přihlášky bude po účastníkovi požadována platba dle následujících podmínek: po 8. červenci 2024 – záloha 5000 Kč

Cena kurzovného 5000 Kč (kurzovné, výukové materiály a tričko) je současně zálohou na ubytování. Doplatek na místě za ubytování se snídaní 3720 Kč nebo 4920 Kč dle zvoleného druhu ubytování. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny v Informacích o pobytovém intenzivním kurzu angličtiny.Do místa kurzu se účastníci dopravují sami, pokud nebude s pořadatelem dohodnuto jinak

Bankovní spojení:

Číslo účtu:  86-2436310287/0100

Konst.symb.:558

Variab. Symb.: prvních 6 čísel z Vašeho rodného čísla