Výuka přes Skype

V dnešní době už nezáleží na tom, jak daleko od sebe bydlí učitel a student. Výuka je snadno realizovatelná prostřednictvím Skypu.

Máte-li zájem o tuto výuku, zde je postup:

Kontaktujte nás, pošlete své telefoní číslo. Takto se můžeme dohodnout na vhodném čase, délce a obsahu hodiny. 

Na základě dohodnuté délky hodiny pošlete příslušný obnos peněz na bankovní účet: 263484908/0300, konstantní symbol : 558, variabilní symbol: číslo Vašeho mobilního telefonu. Cena je 570 Kč za vyučovací hodinu (45 minut).

Odešlete kopii bankovního příkazu jako přílohu e-mailu (adresa viz výše)

V dohodnutý čas volejte Skype – adresa: tucek-english

All the best 

Letní Intenzivní kurz angličtiny